Uncategorized

Åbent brev til borgmester Mikael Smed om økonomi i turismen

Opdatering 3/5 2021. Det åbne brev d. 28/4 (Sjællandske) blev ikke besvaret. For at fastholde fokus på økonomi i turismen i Vordingborg Kommune, har Møn Naturforening udarbejdet denne lille video, samt skrevet nedenstående opfølger til borgmester Mikael Smed, som blev publiceret i Sjællandske 3/5 2021.

Turismens Økonomi

Kære Mikael Smed, 

I et åbent brev for en måned siden (SN 28/4) bad vi dig kommentere på Vordingborg Kommunes meget store udgifter til turisme 2007-2020, holdt op imod det meget ringe skatteprovenu til kommunekassen. Tallene har vi fra kommunens og destinationsselskabets egne tal og opgørelser. 

Du har ikke besvaret. 

I mellemtiden har vi fordybet os yderligere i stoffet, fordi vi synes emnet er vigtigt. Det er der kommet en lille video ud af.  ”Turismens økonomi i Vordingborg Kommune”. Den ligger på moennatur.dk

Kommunen satser på markant vækst i turismen på Møn, ud fra en formodning om, at det vil give gode indtægter til kommunekassen, som skal finansiere skoler, ældrepleje osv. 

Men hvis turismen er så lønsom – hvorfor denne berøringsangst over for økonomi? Vi har forgæves efterspurgt cost benefit analyser. 

Turismen går nu ind i post covid. Vi står ved en skillevej. Skal Møn fortsætte henimod masseturisme? Vi håber på, at kommunen vil gå den anden vej, og være aktiv medspiller i udviklingen af en ”lille” og lokalt baseret kvalitetsturisme. Som vil være langt billigere at drifte end det fjerne og tunge VISM. Pengestrømmene ville i højere grad komme lokalsamfundet og kommunen til gode. 

Den ”lille turisme” klarer sig med eksisterende infrastruktur, og kan folde sig ud i pagt med naturen og lokalsamfundet, uden at hindre det øvrige erhvervslivs udfoldelse. Og uden at afskrække de værdifulde tilflyttere, som her i post covid med hjemmearbejdspladser drømmer om, at realisere det gode familieliv i et levende lokalsamfund, evt. med eget B&B som supplement. 

Ifølge Turistforeningen er der over 900 turismerelaterede helårsarbejdspladser på Møn (omregnet). Det er nok en overdrivelse! Folk med føling med Møns erhvervsliv anslår 300-400. På GeoCentret alene er der kun godt 10. Til sammenligning er der ca 250 ansatte på Møns største arbejdsplads Bisca. Servicehavn Klintholm Havn har et meget lovende potentiale. Og så har vi alle de andre virksomheder, herunder Møns mange landmænd. 

Hvis store feriecentre ved Hjelm Bugt og Sukkerfabrikken realiseres, reduceres tilgængeligheden til Stege, Klintholm Havn, ja hele Møn – til ulempe for både erhverv og beboerne.

På vegne af bestyrelsen Møn Naturforening

Margareta Dahlström

Nørrebyvej 37, Borre

Det er lagt op til, at kommunalbestyrelsen d. 28.4. 2021 vil vedtage en vækstorienteret turismestrategi, (blev vedtaget) som også indebærer et større økonomisk engagement fra kommunen
Men hvor god en forretning er turismen egentlig for kommunen? 

ÅBENT BREV TIL BORGMESTER MIKAEL SMED, publiceret i Sjællandske 28/4:

Vi har flere gange efterlyst cost benefit beregninger på turismen, altså indtægter kontra udgifter.  Men du og administrationen har oplyst, at det findes ikke, og er heller ikke på vej.  
Derfor har vi selv brugt rigtig mange timer på at danne et overblik, ud fra kommunens årsopgørelser og referater 2007-2020. 
Kommunens egne tal viser, at der i perioden er brugt rigtig mange penge til turisme – et sted mellem 120 og 220 millioner!
Heraf er en stor del – ca 35-45 mio. – gået direkte til aktører og organisationer, som tillige er og har været kommunens samarbejdspartnere på turisme.
I samme periode har kommunen brugt kun 45 mio. på almen erhvervsudvikling. Og et langt mindre beløb til fremme af bosætning. (Kan det forklare kommunens bundplacering mht erhvervsvenlighed?) 

Turisme er et vigtigt erhverv, ingen tvivl om det. Men hvor meget omsætning skal der til, for at opveje udgifterne?
Det fremgår af VISM’s økonomirapport fra juli 2020, at for hver krone kommunen får retur over skatter, skal turisterne bruge 35 kr.
Med en ratio 35:1 skal turismeomsætningen i kommunen altså – bare for at regnskabet skal gå i nul, have været ca 4-8 milliarder fra 2007-2020. Har den det?

Alene finansiering af tømning af skraldespande og rengøring af toiletter på Møn i 2021 (3 mio.) kræver en meromsætning på ca 100 mio.
Det ringe skatteprovenu til kommunen skyldes, at størstedelen af de turisme-genererede skatter og afgifter tilfalder staten. Kommunen får kun knap 7%. (Kilde: VISM økonomirapport juli 2020)

Vi vil derfor bede dig, som vores borgmester, at berigtige tallene i det ovenstående – alternativt begrunde, hvis de ikke passer. Vi vil også bede dig oplyse den samlede turismeomsætning i kommunen  i perioden 2007-2020.
Har kommunen overhovedet regnet på en småskala turisme, uden driftstilskud og dyr infrastruktur, om det i virkeligheden vil være det mest økonomisk ansvarlige?

Værdiansættelse af tabt livskvalitet for lokalbefolkningen, nedslidning af naturværdier og infrastruktur er relevant at inddrage i overvejelserne, men indgår det overhovedet i dine og kommunens overvejelser?

Med venlig hilsen, 

Margareta Dahlström

på vegne af bestyrelsen, Møn Naturforening