Uncategorized

Åbent brev til borgmester Mikael Smed om økonomi i turismen

Det er lagt op til, at kommunalbestyrelsen d. 28.4. 2021 vil vedtage en vækstorienteret turismestrategi, som også indebærer et større økonomisk engagement fra kommunen
Men hvor god en forretning er turismen egentlig for kommunen? 
Vi har flere gange efterlyst cost benefit beregninger på turismen, altså indtægter kontra udgifter.  Men du og administrationen har oplyst, at det findes ikke, og er heller ikke på vej.  
Derfor har vi selv brugt rigtig mange timer på at danne et overblik, ud fra kommunens årsopgørelser og referater 2007-2020. 
Kommunens egne tal viser, at der i perioden er brugt rigtig mange penge til turisme – et sted mellem 120 og 220 millioner!
Heraf er en stor del – ca 35-45 mio. – gået direkte til aktører og organisationer, som tillige er og har været kommunens samarbejdspartnere på turisme.
I samme periode har kommunen brugt kun 45 mio. på almen erhvervsudvikling. Og et langt mindre beløb til fremme af bosætning. (Kan det forklare kommunens bundplacering mht erhvervsvenlighed?) 

Turisme er et vigtigt erhverv, ingen tvivl om det. Men hvor meget omsætning skal der til, for at opveje udgifterne?
Det fremgår af VISM’s økonomirapport fra juli 2020, at for hver krone kommunen får retur over skatter, skal turisterne bruge 35 kr.
Med en ratio 35:1 skal turismeomsætningen i kommunen altså – bare for at regnskabet skal gå i nul, have været ca 4-8 milliarder fra 2007-2020. Har den det?

Alene finansiering af tømning af skraldespande og rengøring af toiletter på Møn i 2021 (3 mio.) kræver en meromsætning på ca 100 mio.
Det ringe skatteprovenu til kommunen skyldes, at størstedelen af de turisme-genererede skatter og afgifter tilfalder staten. Kommunen får kun knap 7%. (Kilde: VISM økonomirapport juli 2020)

Vi vil derfor bede dig, som vores borgmester, at berigtige tallene i det ovenstående – alternativt begrunde, hvis de ikke passer. Vi vil også bede dig oplyse den samlede turismeomsætning i kommunen  i perioden 2007-2020.
Har kommunen overhovedet regnet på en småskala turisme, uden driftstilskud og dyr infrastruktur, om det i virkeligheden vil være det mest økonomisk ansvarlige?

Værdiansættelse af tabt livskvalitet for lokalbefolkningen, nedslidning af naturværdier og infrastruktur er relevant at inddrage i overvejelserne, men indgår det overhovedet i dine og kommunens overvejelser?

Med venlig hilsen, 

Margareta Dahlström

på vegne af bestyrelsen, Møn Naturforening