Møn Naturforening er en uafhængig forening, hvis hovedformål er at værne om Møns unikke natur. Du kan bakke op omkring vores arbejde ved at melde dig ind via formular til venstre eller mail kontakt@moennatur.dk. Det er gratis. Vi har i øjeblikket omkring 300 medlemmer.

Møns fremtid

Vores ø rummer et væld af forskelligartet natur. Der findes inden for korte afstande strand, skov, hede, strandenge, overdrev foruden den berømte kridtklint. Den unikke natur og landskabet fastholder de lokale, samt tiltrækker nye tilflyttere og gæster. Vi arbejder for, at Møn fortsat kan have sådane kvaliteter. Det er desværre klassisk for de populære turistdestinationer, når der er penge i det for nogen, at de negative forandringer er uafvendelige og pludselige, med store ulemper for de fastboende og naturen. Det vil vi gerne være fri for. Vi appellerer til at kommunen udvikler turismen på naturens og lokalsamfundets præmisser – ikke omvendt. De mest vidtløftige turismeplaner – såsom krydstogtskibe, huse på pæle og store feriecentre – må standses, mens de endnu kun er på tegnebrættet. 

Svaner-stege-bugt
Sådan her skal det se ud. De enorme flokke af knopsvaner fouragerer spredt i Stege Bugt i højsommeren, hvor de fælder svingfjer og ikke kan flyve.

Hvad gør vi? 

Vi har brugt mange timer på at udvikle en forståelse for den helhed, som også naturen er en del af. I medlemmernes rækker har vi adgang til solid faglighed på højt niveau, herunder naturfaglighed, samfundsøkonomi, planlægning og miljøret. Trods turbulens og usikkerhed på de finansielle markeder, er der et blomstrende erhvervsliv og stor virkelyst på Møn i disse år. Indfødte og udefra kommende ildsjæle etablerer sig med spændende projekter. Vi håber på at lokalsamfundet snart kan høste frugterne af investeringerne i Klintholm Havn vindmølleservicehavn, i form af arbejdspladser og bosætning. Lokalsamfundet kæmper stædigt for deres skoler. Møns fremtid står på et bredt fundament. Møn er med andre ord ikke prisgivet en fremtid som rendyrket turismemål – hvilket ville være skadeligt for alt andet, som Møn også er / kan være. Vi appellerer til den brede samtale om Møns fremtid, fordi vi tror på, at et bredt ejerskab til udvikling også vil give naturen den bedste chance.

Vi ser det som vores særlige opgave at være naturens vagthund. Vi er løbende i dialog med myndighederne og søger dialog med politikere. 


Svaner-stege-klumpet-sammen
Her er svanerne blevet stresset af kajak eller tilsvarende. De klumper nu sammen, og fouragerer ikke så effektivt. Fænomenet sås sjældent for blot få år siden.

Vækstvisionerne gælder stadig

Her i 2023 kan man ellers få det indtryk, at turismen har fundet et mindre dramatisk leje igen, efter det helt exeptionelle coronaår 2020, hvor Møn var totalt overrendt. Samfundet er kommet i gang igen, Hjelm Bugt feriecenter blev opgivet, købekraften er svækket og eksempelvis restaurationsbranchen bløder. Feriecenterprojekt Sukkerfabrikken og Pælehusene bremses af verserende klager, investeringslysten er behersket og byggebranchen er fortsat i krise.

Men Vordingborg Kommunes vækststrategi for turisme fra 2021 er stadig gældende. (“Strategi for bæredygtig turisme.”) Denne meget centrale plan er den kommunale udmøntning af ”Udviklingsplan for Sjælland og Øerne” fra 2020. Heri står beskrevet visionen med Møn som kraftcenter og vækstdynamo for turisme. En anden, måske lidt mere løs og uforpligtende tekst er “Turismekollektivet” fra VISM. (Visit Sydsjælland-Møn, turismeorgan for kommunerne Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns.)

I visionerne bliver naturen beskrevet som Møns største attraktion. Udpegninger som Møn Biosphere, Dark Sky, Danmarks Vildeste Kommune og snart UNESCO verdensarv bruges til at brande destinationen, og få den til at fremstå bæredygtig. Turismen skal ske på naturens præmisser. Men i praksis har man vendt det blinde øje til naturens vel og ve, og baseret sig på en falsk forestilling om, at naturværdierne er et stort og robust tag-selv-bord.

Det er problematisk, at visionerne ikke forholder sig til, om Møns natur kan klare det besøgstryk, som der planlægges for. Vi har i denne skrivelse til myndighederne “Rekreativ brug af Møn…” gjort opmærksom på nogle af de følger, den voksende naturturisme har for Møns natur. Vi er i særdeleshed bekymret for de store vandområder bl.a. omkring Stege, som er vigtige fuglelokaliteter, men følsomme over for påvirkninger som kajak og SUP.

Naturen er Møns helt store trækplaster. Men vi er nødt til at forstå, at af hensyn til selvsamme natur, så er der områder, som vi i videst mulige omfang må friholde fra rekreativ brug. Det er myndighedernes ansvar at fastsætte, hvordan områderne kan tåle at bruges – og at sikre, at naturbeskyttelsen også virker i praksis.

Femernforbindelsen

Om få år har vi det helt store rykind fra Femernforbindelsen, hvor Møn vil være inden for to timers køreafstand for 20 mio. europæere. 

Møn ved en skillevej

Hvordan turismen tænkes og forvaltes, har ikke kun betydning for naturen, men generelt for hvad det er for et Møn vi får. Kommunen har en dårlig økonomi, så selvfølgelig er det også vigtigt at kommunen begynder at forlange, at der også skal være en god lønsomhed for kommunekassen. Kommunen har gennem årene brugt rigtig mange penge på turisme, uden at få særlig meget igen i form af skattekroner. Vi oplever en sær berøringsangst hos kommunens politiske ledelse for at bringe emnet på banen, f.eks. gennem cost-benefit analyser.

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune 2022-2025
Det er langt hen af vejen kommunalbestyrelsens ansvar at passe på Møns natur.

Ja tak til turisme – men med omtanke

Møn Naturforening går ind for en turisme, som respekterer naturens og lokalsamfundets bæreevne og som kommer kommunekassen til gode. Det vil, alt andet lige, også give turisterne – vores gæster – den bedste oplevelse. 

I øvrigt ernærer en del af vores medlemmer sig ved turisme. En turisme i lille skala, med kvaliteter som risikerer at smuldre væk, hvis vi tillader turismen at blive mere massiv, ”flad” og kvantitativt orienteret.  

Der er en tendens til at gæster, som for fem eller ti år siden nød den storslåede og fredfyldte oplevelse af Møns Klint, nu fravælger den slidte og overrendte Klint, til fordel for hygge i B&B værtens have… 

 


Møn i balance – en vision for et lokalsamfund

Møn Naturforenings vision for Møns fremtid.