Møn Naturforening er en uafhængig naturforening for hele Møn, herunder Østmøn, Vestmøn og Stege med omegn.  Foreningens formål er at beskytte, bevare og udvide Møns smukke og unikke natur. Alle kan melde sig ind. Det er gratis. Brug den orange formular her på siden. Du får straks en svarsmail, hvor du skal bekræfte din tilmelding. Så er du medlem, og får MøNs nyhedsbreve med mere. Du kan også tilmelde dig gennem email til  kontakt@moennatur.dk

Følg vores Facebook.

Møn i balance – en vision for et lokalsamfund

Møn Naturforenings vision for Møns fremtid.

Møn har en helt særlig magi og tiltrækningskraft på folk fra nær og fjern. Man vender tilbage som gæst, man slår sig ned her – og bliver, i generationer! Man kan nødigt undvære lokalsamfundets dynamik. Naturen. Lag på lag af historie, både den menneskeskabte og den geologiske. Vi har brugt drømmens og billedernes sprog i denne video “Møn i balance”. En vision for en fremtid, hvor både lokalsamfund, erhvervsliv og natur trives i mangfoldighed. Det er inden for rækkevidde på Møn nu.

Ja tak til turisme – men med omtanke

Turismen er livgivende. Den giver indkomster og er en del af Møns identitet. Men det er på tide at flytte fokus fra kvantitet til kvalitet. Kommunekassen, lokalsamfundet og naturen skal vinde på turiststrømmen – ikke drænes af den. Det er desværre typisk for boomende turistdestinationer, at de negative forandringer er store og kommer pludseligt.

Sortplettet blåfugl. Den sidste danske bestand er på de østmønske overdrev. ©Hans Henrik Erhardi.

Kommunens turismestrategi er forældet

Potentialeplan for Kystdestination Møns Klint fra 2014 er Vordingborg Kommunes gældende plan for udvikling af turisme på Møn, i kombination med det interkommunale Visit Sydsjælland Møns (VISM) Masterplan 2020 fra 2015. Planerne afspejler tiden efter finanskrisen, hvor det forekom rigtigt at satse stort og ambitiøst i kølvandet på finanskrisen. Man ville ganske enkelt have sin del af turismekagen. Dygtige folk lagde sig i selen. Ambitionen om at fordoble omsætningen er måske allerede i mål.

Hvad vil vi med Møn?

Men nu er det på tide at kommunen udarbejder et nyt administrationsgrundlag for turismen, hvor turismen ikke længere tænkes isoleret. En yderligere kvantitativ vækst i turismen risikerer at være på bekostning af natur, lokalbefolkning og det øvrige erhvervsliv. Vil vi have en lang pontonbro på Møns Klint? Skal vi have 500 ferieboliger i Sukkerfabrikken? 25 huse på pæle i Stege Havn? Store luksus udlejnings sommerhuse ved kysten? Feriecenter i Hjelm Bugt? Skal vi fortsætte med at markedsføre Møns unikke naturværdier aggressivt til forstyrrende outdoor aktiviteter? Er der plads til endnu en fordobling i omsætningen? De nævnte projekter lyder måske overdrevet, men de indgår faktisk i det nuværende plangrundlag og målsætninger.

©Hans Henrik Erhardi

Cost benefit analyse på turismen

Alle som har egen virksomhed ved, at omsætning og overskud er to forskellige ting! Når kommunen snart vil udarbejde en ny udviklingsstrategi for turisme, så er det vigtigt, at alle relevante parter bliver inddraget i en tidlig fase. Der skal udarbejdes cost benefit analyser på indtægter til kommunekassen og udgifter til vejnet og tekniske installationer, oprydning og andet. Hvordan undgår vi, at sommerhuse ender som de rene investeringsobjekter, med beskatning i andre kommuner?

Forskellige former for turisme

Kommunens turismestrategi fokuserer på kvantitativ vækst, og tilgodeser langt hen af vejen et fåtal aktører i en nærmest konsortielignende struktur. Vi ser hellere en mere stille turisme, som kommer mange små lokale virksomheder til gode. Det giver også turisterne en kvalitetsoplevelse. Undersøgelser viser, at sejlerne og cyklisterne er de segmenter, der lægger flest penge i lokalsamfundet per døgn. Sommerhuslejere og autocampere er bundskrabere.

Den blå anemone ©Hans Henrik Erhardi

Turisme og bosætning

Turismen må ikke stå i vejen for bosætning. Selv VISM’s Masterplan 2020 siger, at bosætning og arbejdspladser er det, der er virkelig værdifuldt på kommunernes bundlinje. På Klintholm Havn bliver der aktuelt taget hul på et spændende erhvervseventyr. Der er udsigt til mange nye arbejdspladser, da Vattenfall skal servicere vindmøller på Kriegers Flak med udgangspunkt fra Klintholm Havn. Her er et værdifuldt potentiale til ny bosætning på Østmøn, som kan give mange nye elever til skolen og kunder til de lokale forretninger. Naturen og landskabet er vores måske største aktiv når det gælder at tiltrække bosætning. Hvis vi spolerer Østmøn med masseturisme, så bliver vores område mindre attraktivt til bosætning. Overkommelige huspriser er en anden grund til at flytte hertil. Hvis vi lader spekulation og markedskræfter styre ejendomsmarkedet som man ser på mange andre turistdestinationer, så risikerer almindelige mennesker i sidste ende at blive skubbet væk.

Naturens og menneskets trivsel går hånd i hånd

Hvad har alt dette at gøre med natur, vil nogen spørge. Vores svar er, at vi tror, at vi kan passe bedre på naturen i et udviklingsscenarie som har det fælles bedste som prioritering, og hvor lokalbefolkningen har aktier i udviklingen. Hvor dialogen og processerne vægtes højt. Hvor lokalsamfundet bliver taget i ed. Vi støtter op omkring Unesco Møn Biosfære, Dark Sky og Camøno. Men de må ikke bruges til branding af Møn på måder og i et omfang, som modvirker selve essensen i selvsamme koncepter. F.eks. handler Biosfæreprojektet om respekt for kulturarven, inddragelse af lokalbefolkningen og om at menneskets og naturens trivsel skal gå hånd i hånd. Det rimer ikke på kvantitativ vækst hen over hovedet på de lokale.

Danmarks smukkeste bro: Dronning Alexandrines bro fra Kalvehave til Møn. ©Hans Henrik Erhardi