Møn Naturforening er en uafhængig naturforening for hele Møn, herunder Østmøn, Vestmøn og Stege med omegn.  Foreningens formål er at beskytte, bevare og udvide Møns smukke og unikke natur. Foreningen har i øjeblikket omkring 250 medlemmer. Alle kan melde sig ind over mailen: kontakt@moennatur.dk. Det er gratis, og giver dig adgang til nyhedsbreve med mere. Vi bekræfter dit medlemskab med en svarsmail.

Følg vores Facebook.

Møn i balance – en vision for et lokalsamfund

Møn Naturforenings vision for Møns fremtid.

Møn har en helt særlig magi og tiltrækningskraft på folk fra nær og fjern. Man vender tilbage som gæst, man slår sig ned her – og bliver, i generationer! Man kan nødigt undvære lokalsamfundets dynamik. Naturen. Lag på lag af historie, både den menneskeskabte og den geologiske. Vi har brugt drømmens og billedernes sprog i denne video “Møn i balance”. En vision for en fremtid, hvor både lokalsamfund, erhvervsliv og natur trives i mangfoldighed. Det er inden for rækkevidde på Møn nu.

Ja tak til turisme – men med omtanke

Turismen er livgivende. Den giver indkomster og er en del af Møns identitet. Men det er på tide at flytte fokus fra kvantitet til kvalitet. Kommunekassen, lokalsamfundet og naturen skal vinde på turiststrømmen – ikke drænes af den. Det er desværre typisk for boomende turistdestinationer, at de negative forandringer er store og kommer pludseligt.

Sortplettet blåfugl. Den sidste danske bestand er på de østmønske overdrev. ©Hans Henrik Erhardi.

Hvad vil vi med Møn?

Desværre er der fra kommunen og turistbranchen lagt op til en målrettet satsning på endnu mere kvantitetsorienteret turisme på Møn. Store feriecentre med op til 500 enheder, “kritisk masse”, er et mål, hvorigennem Møn skal være et “kraftcenter”, en “vækstdynamo”. Processen bliver kørt i spil udenom lokalbefolkningen, uden at og uden at der er samstemt med andre sektorer såsom øvrigt erhverv, bosætning og natur. Økonomisk set kan det blive en underskudsforretning for kommunekassen. Ifølge CBS-økonom professor emeritus Peer Hull Kristensen står Møn ved en skillevej. Valget står mellem “de små skridts lokaløkonomi” – eller masseturisme med pengestrømme som forlader kommunen. Læs Peer Hull Kristensens notat fra februar 2021.

©Hans Henrik Erhardi

Forskellige former for turisme

Kommunens turismestrategi fokuserer på kvantitativ vækst, og tilgodeser langt hen af vejen et fåtal aktører i en nærmest konsortielignende struktur. Vi ser hellere en mere stille turisme, som kommer mange små lokale virksomheder til gode. Det giver også turisterne en kvalitetsoplevelse. Undersøgelser viser, at sejlerne og cyklisterne er de segmenter, der lægger flest penge i lokalsamfundet per døgn. Sommerhuslejere og autocampere er bundskrabere.

Den blå anemone ©Hans Henrik Erhardi

Turisme og bosætning

Turismen må ikke stå i vejen for bosætning. Selv VISM’s Masterplan 2020 siger, at bosætning og arbejdspladser er det, der er virkelig værdifuldt på kommunernes bundlinje. Klintholm Havn er i rivende udvikling, med udsigt til mange nye arbejdspladser, når serviceringen af vindmøller på Kriegers Flak for alvor kommer i gang, med Vattenfall og andre aktører. Her er et værdifuldt potentiale til ny bosætning på Østmøn, som kan give mange nye elever til skolen og kunder til de lokale forretninger. Naturen og landskabet – og fred og ro! – er vores måske største aktiv når det gælder at tiltrække bosætning. Hvis vi spolerer Østmøn med masseturisme og larmende outdoor aktiviteter, så bliver vores område mindre attraktivt til bosætning. Overkommelige huspriser er en anden grund til at flytte hertil. Hvis vi lader spekulation og markedskræfter styre ejendomsmarkedet som man ser på mange andre turistdestinationer, så risikerer almindelige mennesker i sidste ende at blive skubbet væk.

Naturens og menneskets trivsel går hånd i hånd

Hvad har alt dette at gøre med natur, vil nogen spørge. Vores svar er, at vi tror, at vi kan passe bedre på naturen i et udviklingsscenarie som har det fælles bedste som prioritering, og hvor lokalbefolkningen har aktier i udviklingen. Hvor dialogen og processerne vægtes højt. Hvor lokalsamfundet bliver taget i ed. Vi støtter op omkring Unesco Møn Biosfære, Dark Sky og Camøno. Men de må ikke bruges til branding af Møn på måder og i et omfang, som modvirker selve essensen i selvsamme koncepter. F.eks. handler Biosfæreprojektet om respekt for kulturarven, inddragelse af lokalbefolkningen og om at menneskets og naturens trivsel skal gå hånd i hånd. Det rimer ikke på kvantitativ vækst hen over hovedet på de lokale.

Danmarks smukkeste bro: Dronning Alexandrines bro fra Kalvehave til Møn. ©Hans Henrik Erhardi