Uncategorized

Strategi for bæredygtig turisme 2020

Opdatering november 2020 Møn Naturforening indspark til kommunen i anledning af forløbet med workshops for interessenter.

Opdatering 1.9. 2020 Link til 17 kommuners dugfriske ikke bindende turismeplan frem til 2025, som lægger op til mere vækst i kyst- og naturturismen https:// /api/drupal/sites/kystognaturturisme.com/files/2020-08/Udviklingsplan for Sjælland og øerne_web.pdf

Læs vores opfordring til Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune d. 24.8. 2020 om at forholde sig til bæredygtig turisme.

Vordingborg Kommunes lokalpolitikere er på trapperne med en ny turismepolitik.
Kommunen lægger lige nu de overordnede linjer for turismeudvikling på Møn i flere år frem.

National strategi for bæredygtig turisme

Det taler for, at Vordingborg Kommune bør sikre sig at være ajour med de seneste statslige udmeldinger, der lægger vægt på, at kommunernes turiststrategier i højere grad bør forholde sig til at turismen skal være bæredygtig både økonomisk, miljømæssigt og socialt. Den nationale strategi for bæredygtig turisme forelægges regeringen inden udgangen af 2020 med henblik på offentliggørelse primo 2021. Citat fra kommissoriet: “Parallelt med væksten er der stigende fokus på, hvordan turismen kan blive grønnere og på turismens konsekvenser, herunder CO2-udledning, samt på om turismen er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig, herunder hvordan væksten i turisme kan ske på en måde, der er til gavn for lokalbe- folkningen og lokalmiljøerne.

Henvendelse til Kommunalbestyrelsen

Møn Naturforening har fokus på, hvordan vi kan undgå turismens skyggesider. Eller i hvert fald mindske dem, så lokalsamfundet ikke skal gennemgå den samme kedelige udvikling, som desværre er typisk for destinationer, der boomer. Vi appellerer til, at kommunens politikere lægger op til en strategi, hvor natur og miljø ikke lider overlast og lokalsamfundenes og lokalbefolkningens vilkår ikke forringes, men vægtes højt.

1000 nye ferielejligheder til naturturisme

Vordingborg Kommune støtter aktivt projekterne Sukkerfabrikken A/S og feriecenter ved Hjelm Bugt med 500 ferielejligheder hver. Begge projekter slår sig op på bæredygtighed. Trækplaster for begge to er outdoor, friluftsliv og kystturisme. Det lægger op til intensiveret brug af hidtil relativt uforstyrrede marine naturområder. Indtil videre har man udelukket den menneskelige forstyrrelse fra trusselsbilledet mod dyrelivet. Møn Naturforening går aktivt i dialog med myndighederne for at stille skarpt på, at alle turisme og rekreative planer og projekter skal tage højde for friluftsaktiviteternes mulige forstyrrelse på det beskyttede dyreliv.

Udsnit fra kommunens politik på turismeområdet fra 2019.