Uncategorized

500 ferieboliger på Sukkerfabrikken? 25 huse på pæle i Stege Havn?

Opdatering 25. februar 2021: Miljø- og Fødevareklagenævnet underkender Kystdirektoratets tilladelse til etablering af 25 pælehuse ved sukkerfabrikken.

Opdatering 6. august 2020: Møn Naturforenings klage til Kystdirektoratet.

Opdatering 11. juli 2020: Kystdirektoratet har d. 9. juli godkendt projektet med pælehuse, samt afgjort at der ikke skal laves VVM og heller ikke Natura 2000 konsekvensvurdering. Klagefrist d. 5. august. Afgørelsen med bilag ligger på denne side.

Vordingborg Kommune har via et letter of intent i 2016 givet tilsagn om, at kommunen støtter Sukkerfabrikken A/S private projekt, som vil omdanne Sukkerfabrikken til et feriecenter med op til 500 ferielejligheder. Heraf skal de 25 opføres på pæle i vandet i Stege Havn. Aquapark Møn skal desuden fungere som “et oplevelsescenter for alle typer aktiviteter med vand”.

Planens beskrivelse af de ønskede pælehuse i Stege Havn.

Projektet må ikke hastes igennem

Det er positivt, at det enestående kulturmiljø omkring Steges gamle Sukkerfabrik ikke bare får lov til at forfalde. Området bliver i dag brugt af store og små virksomheder, som lejer sig ind. Men præcist hvordan vi udnytter området til Møns og lokalbefolkningens fordel, kræver en helt anden type af proces, end den vi nu er vidne til. Hvis projektet bliver gennemført som skitseret, så vil det få store konsekvenser ikke bare for Stege men for hele Møn, herunder trafikalt. Det ville føre for vidt her, at kommentere planerne indgående. Vi henviser til Østmøn Naturforenings høringssvar fra januar 2020. Her kommer vi ind på sandsynlige konsekvenser ved øget rekreativ brug af Stege Bugt m.fl. Natura 2000 vandområder. Samt vi kritiserer, at kommunen vil fremskynde lokalplanprocessen for dette projekt før man udarbejder en overordnet turismestrategi. Forkert rækkefølge, mener vi.

Skarven lander på en pæl – mens den kan! ©Hans Henrik Erhardi