Uncategorized

Kraftcenter Møn – “Udviklinsplan for turisme”

17 sjællandske kommuners udviklingsplan for turisme frem imod 2025 blev offentliggjort den 31.8. 2020. Begivenheden fandt sted på Holmegaard Glasværk, hvor planen blev overrakt til erhvervsminister Simon Kollerup (S). Link til turisme.nu artikel med videos hvor ministeren, borgmestre, Real Danias adm. direktør og rådgivningsfirmaet Bark bliver interviewet. På Destination SydkystDanmarks (VISM) hjemmeside besvarer direktør Martin HH Bender spørgsmål om, hvad det kommer at betyde for Møn, at Møn er udset til vækstdynamo. Læs om baggrunden for turismeudviklingsplanen, i artikel fra september 2018. Konsulent for Bark er Lars Bernhard Jørgensen.

“Planen” er ikke bindende

Udviklingsplanen er udarbejdet af turistfolk fra destinationsselskaberne (VISM m.fl.) og Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med en gruppe politikere og embedsfolk fra kommunerne. Man burde egentlig ikke kalde den en plan, eftersom “rigtige” planer er underlagt offentlighedsfase, og kan påklages. Det er i virkeligheden mere en slags vision, formuleret af nævnte interessenter. Så når udviklingsplanen selv siger, at den er “fælles, prioriteret og gensidigt forpligtende”, så er det faktisk misvisende. Kommunerne er ikke forpligtet til at følge op. Trods planens mange “skal”. Trods at kommunens pressemeddelelse viser kommunens fulde opbakning med begejstrede udtalelser af udvalgsformand Susan Thydal (S) og Turistforeningens formand Niels Natorp.

Stor beslutning i det skjulte

Udviklingsplanen har fået en minimal behandling af Turismeudvalget i Vordingborg Kommune. Allerede dagen efter offentliggørelsen, den 1.9. 2020., blev Udviklingsplanen på 78 sider “præsenteret” for udvalgspolitikerne af administrationen. Ifølge referatet var det allerede på dette tidspunkt bestemt, at Udviklingsplanen skal indgå i kommunens arbejde med Bæredygtig Turismestrategi. Og, “det er det”! Dette er graden af politisk behandling for en plan, der på så mange måder er bestemmende for udviklingen for Møn og Møns befolkning, natur og erhvervsliv. Møn skal være et “kraftcenter” for turisme med s.k. “kritisk masse”. Kommunen skal investere massivt i turismen og om pengestærke investorer som f.eks. John Bengt Møller med Hjelm Bugt projektet skal bydes velkommen. I et forsøg på at få politikerne gjort opmærksom, har Møn Naturforening via en skrivelse om bæredygtig turisme appelleret til politikerne at tilkendegive deres holdninger.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune 2017-2021

Turisme i Kommuneplanen

Vi er ikke trygge ved, at en så vigtig strategi for hele Møns fremtid, bliver vedtaget alene i Turismeudvalget. Det er det sat til i udvalgsmødet april 2021, efter flere forsinkelser. Men uden offentlighed. Strategien griber ind i flere andre sektorer: Bosætning, øvrigt erhverv, trafik, økonomi, natur. Vi mener, at en strategi som denne fortjener en langt mere åben og bred proces. Vi frygter, at turismestrategien vil blive forsøgt udmøntet i kommuneplanen efterfølgende. Al efterfølgende planlægning såsom lokalplan for Sukkerfabrikken m.fl. vil læne sig op af kommuneplanens afsnit om turisme. Når noget står i kommuneplanen, så er kommunen forpligtet til at arbejde for det, hvis der f.eks. kommer en investor på banen, type Hjelm Bugt.

Har vi brug for at booste Møn yderligere?

Turistbranchens udviklingsplan hviler på den antagelse, at kraftcentrene vil virke som bæredygtig vækstdynamo i lokalsamfundet. Projekterne skal være store, de skal have en “kritisk masse”. Men bemærk, at Realdanias adm. direktør Jesper Nygård siger, at det overordnede resultat skal være, at stederne bliver bedre steder at bo, og bedre steder at være turist på. Men holder det? Bliver Møn et bedre sted at bo på, og bedre at være turist på, hvis vi sætter yderligere blus på udviklingen af turismen som væksterhverv, bl.a. ved at sætte Møns uudnyttede potentialer i spil, med massiv satsning på natur- og outdoor turisme? Udviklingsplanen argumenterer, at Sjælland halter efter landsgennemsnittet på 25% vækst i 2008-2019. Men det gælder bare ikke Møn.

Møn er Nr. 1 danske destination i 2020

Ifølge Turistforeningens egne tal er Møns turismerelaterede omsætning fordoblet fra 2014-2018. Noget, der i øvrigt burde kunne ses i kommunekassen som øget skatteprovenu, men det har ingen indtil videre kunnet registrere. I coronaåret 2020 steg turismen med yderligere 20-25% på Møn. Noget i retning af en halv million besøgere, hvilket skal sættes i relation til Møns 9.300 borgere. Det giver et besøgstryk på ca 50 per fastboende. Kære læser, det er ekstremt. Jævnfør at Island med et turisttryk på 7 besøgende per år per fastboende, er begyndt at brokke sig over for mange turister. I 2020 var Møn været den mest googlede danske turistdestination. Møn Naturforening tror, at turisterne vil finde Møn også uden ambitiøse vækstplaner. En ægte bæredygtig udvikling kommer nedefra, i dialog med lokalsamfundet.

Hvad er din vision for Møns fremtid?

Vi har sagt det før og siger det nu igen: Møn har brug for et levende lokalsamfund med balance mellem natur, lokalbefolkning og et varieret erhvervsliv. Fra andre boostede destinationer ved vi, at alt dette kommer under pres, hvis turisme får lov til at løbe løbsk. Trafikkaos bliver værre. Naturen overrendt og slidt. Ejendomme bliver investeringsobjekter. De stigende huspriser afskrækker de unge fra at vende tilbage og stifte familie her. I krogene hører vi: “Nu ødelægger de Møn. Det er de samme mennesker som har gjort det andre steder.” Der er mere end nogensinde brug for at vi alle sammen tænker over, hvad vi vil med Møn. Har vi f.eks. brug for en fordobling af overnatningskapaciteten? Hvem skal betale for turismens skyggesider såsom oprydning og vedligehold af vejnet og anden infrastruktur? Møn Naturforenings vision for Møns fremtid ligger her. Hvad er din vision for Møn?

Møn Naturforenings vision for Møns fremtid. Hvad er din?

Opfordring til politikerne

Møn Naturforening appellerer til, at de folkevalgte politikere i kommunalbestyrelsen, sikrer Møns borgere en seriøs turismestrategi med lokal forankring. Udviklingsplanen leverer selv på side 21 i rapporten, det stærkeste argument mod, at Møn skal være et endnu mere buldrende kraftcenter: “Udvikling af turismen skal ske i dialog med lokalsamfundene. Opbakning fra lokalsamfundene er afgørende for en bæredygtig vækst i turismen, hvor turismen kommer alle til gode. ”