Uncategorized

Turismestrategi til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen april 2021

Status for Vordingborg Kommunes Strategi for bæredygtig turisme er, at den blev behandlet i Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv den 8. april 2021. Udvalget, som består af socialdemokrater og Venstre, anbefalede udkastet, og sendte det videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen sidst på måneden. Link til dokumentet.

Kritik for manglende borgerinddragelse

Strategien berører især Møn, idet mange forhold vil blive påvirket. Der er lagt op til endnu større turisttryk, med betydende konsekvenser for de lokale. Tænk blot på trafikken, samt øget “overrendthed” af naturen, vanskeliggørelse af hverdagen for erhvervslivet og så videre.

Processen er især kritiseret for den manglende borgerinddragelse. Kommunen henviser til Præstekildemødet om FNs verdensmål i oktober 2019, hvor interesserede kunne deltage. Men her blev f.eks. ikke drøftet Hjelm eller Sukkerfabrikken feriecentre, heller ikke hele det overordnede koncept om Møn som turismemæssig “vækstdynamo”. Med denne strategi, vil vejen desværre være banet for dette. Med henvisning til strategien, vil kommunen kunne sige, at den er forpligtet til at være imødekommende over for investorer på Hjelm feriecenter og lignende projekter.

I et forsøg på at blive klogere på beslutningsprocesserne bag de overordnede linjer, bad vi om aktindsigt i referater og dagsordener for den s.k. Arbejdsgruppe, som har styret forløbet. Udover kommunens folk, var Turistforeningen og Naturstyrelsen med i Arbejdsrguppen. Vi fik tilsendt en stor mængde dokumenter, som dog ikke kastede lys over bevæggrunde og beslutningsprocesser. Vi fik også den besked, at der hverken var skrevet dagsordener eller referater!

Henvendelse til Turismeudvalget

Op til TUE mødet d. 8/4, sendte bestyrelsen nedenstående henvendelse til Turismeudvalget. Teksten blev også lagt på Facebook, hvor den er blevet klikket på 1.800 gange (reach 9.000), og den er delt over 50 gange, med et hav af postive erkendelser. Det viser, at emnet optager mange. Det står lidt i kontrast til TUE udvalgsformand Susan Thydals udtalelse i Sjællandske “..der vil så sidde borgere, som altid vil en anden vej…” om kritikerne. I Venstres og Fælleslisten (udbrydere fra Venstre) ytringer efterfølgende, har der været anerkendelser af, at borgerinddragelsen har været utilstrækkelig.

Kære medlem af udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv (TUE)

Vi skrev til dig for en måned siden i anledning af Strategi for bæredygtig turisme. Vi skriver nu igen, i anledning af at I skal behandle strategien på udvalgsmødet  torsdag den 8/4.  

Strategien blåstempler Hjelm og Sukkerfabrikken

Vi vil gøre opmærksom på, at strategien overordnet kan – og vil! – blive læst som en cementering af en fremtid for Møn som “vækstdynamo” for turisme, med de kontroversielle 500 enheders feriecentre på Hjelm og Sukkerfabrikken som omdrejningspunkt. 

Det vi især ikke er glade for, er bindingen til den s.k. “Udviklingsplan for Sjælland og Øerne” (UP).  Link til UP, se bl.a. side 49 med kortet. Møn skal være “kraftcenter”, der opereres med begrebet “kritisk masse”. 

Henvisningen til UP er diskret, men utvetydig. Strategien skal, ifølge et par sætninger på side 2 og 6, virkeliggøre UP. 

Her bør alle advarselslamper lyse.

Man kunne tro, at UP er en “rigtig” plan, vedtaget af folkevalgte politikere, med offentlighedsfase og klagemulighed etc. Men sådan er det ikke. 

UP er ret beset ikke en plan, men en vision – med turismebranchen som en primær afsender.

Den har i øvrigt meget lidt at gøre med Region Sjælland.

Faren vi advarer imod er, at hvis den “glider igennem”, så har man ladet særinteresser få et alt for stort aftryk på udviklingen af især Møn, til skade for almenvellet. 

Her spilles højt spil med Møns fremtid, hen over hovedet på de lokale. 

Østmøn Lokalforums rundspørge for nogle måneder siden  blandt fast bosatte viste 88,6% “NEJ” til Hjelmprojektet. 

Møn ved en skillevej

Ifølge CBS professor emeritus i erhvervsøkonomi Peer Hull Kristensen, står Møn ved en skillevej. Vi kan vælge at videreudvikle “de små skridts lokaløkonomi” – eller satse på masseturisme, drevet af store feriecentre med pengestrømme, der forlader kommunen igen, og efterlader kommunen med regninger for bl.a. vedligehold og udbygning af infrastruktur. 

Læs / genlæs  Peer H. Kristensens betragtninger i anledning af VISM’s økonomirapport og kommunens Infrastrukturplan

Udskyd strategien til efter KV 21 – inddrag lokalbefolkningen

Nå man står ved en skillevej, er man nødt til at beslutte, hvilken vej man vil. Vi mangler en reel inddragelse af dem, det angår mest: Møns egen befolkning. Det er her, det starter og slutter. Hvad vil de lokale med Møn og hvorfor?  Lokalbefolkningen skal tages i ed, inklusive angående de store overordnede beslutninger, og ikke, som der er lagt op til, ved implementeringen af linjer, som nogen allerede har lagt. 

Det tager tid, ja. Men resultatet bliver langt mere sympatisk og holdbart, når det forankres solidt i nærdemokratiske processer. 

Foreliggende strategi er i udkast nummer 6, hvilket tyder på en svær fødsel. 

Vi gentager: 

Udskyd strategien til efter KV 21 af nævnte grunde. Så får vi også erfaringerne fra 2021 med, samt Møns fremtid bliver et oplagt valgtema.

Med venlig hilsen, 

Margareta Dahlström

på vegne af Bestyrelsen, Møn Naturforening