Uncategorized

Politikernes svar

Alle ved, at turismen er vigtig for Møn. Men det kræver omtanke, hvis vi skal undgå, at natur og lokalsamfund bliver løbet over ende. I 2020 har Møn været den mest googlede danske turistdestination. Om nogle år har vi Fehmernforbindelsen. Hvordan ruster vi os? Skal vi forsøge at forstå, hvad lokalsamfundet – og gæsterne – er bedst tjent med? Eller bare sætte mere blus på markedsføringen og fordoble turistmængden nok en gang? Vil det gøre Møn til et bedre sted at bo og være turist?

Åbenhed i processen

I skrivende stund udarbejder administrationen i Vordingborg Kommune en strategi for turismen for mange år fremover. Det foregår på de indre linjer i et samarbejde med turistfolkene fra Møn Sydsjælland Turistforening og Destination Sydkystdanmark, også kendt som VISM. Offentlighedens input er begrænset til et par workshops med begrænset antal deltagere. Politikernes indblanding er stort set begrænset til at stemme den færdige strategi igennem i starten af det nye år. Vi i Møn Naturforening mener, at det er en altfor vigtig diskussion til at foregå i det skjulte. Ganske vist vil turismestrategien om et par måneder gå ud i offentlig høring. Men erfaringen er desværre, at her kan man, tilspidset sagt, kun få held til at ændre placering af et komma.

Hvad mener politikerne?

Derfor har Møn Naturforening appelleret til vores folkevalgte kommunalpolitikere om at de ytrer deres holdninger og overvejelser om turismens og Møns fremtid. Så vi kan få den tiltrængte diskussion nu. Inden det er for sent.

Vi sendte derfor d. 24.8. denne tekst om bæredygtig turisme og de statslige retningslinjer til politikerne.

Den 31.8. udkom den ikke bindende Udviklingsplan for turisme i 17 sjællandske kommuner . Heri udråbes Møn til “kraftcenter”, hvor man vil opbygge “kritisk masse” ved at tiltrække massive investeringer og fordoble overnatningskapaciteten bl.a. med projekter type Hjelm Bugt Feriecenter.

Den 1.9. sendte vi en reminder med nedenstående 3 tillægsspørgsmål, som vi tænkte var nemme og hurtige at svare på. Vi skrev, at vi ville offentliggøre svarene, men være fleksible og lægge senere indkomne besvarelser ind, samt efter ønske ændre i allerede afgivne svar.


1. Er det vigtigt, at turismen er på lokalbefolkningens præmisser?

2. Er der brug for cost benefit analyse af turismens faktiske betydning for kommunekassen?

3. Skal vi passe på naturen, herunder overholde internationale beskyttelseshensyn til arter og levesteder? 

Spørgsmålene kan virke banale. Men tænk på en skammel med tre ben: Økonomi, lokalsamfund og natur. Alle ben skal være stærke og lige lange. Mangler et ben vælter skamlen.

Politikernes svar

I den rækkefølge de er inkommet:

Anders J. Andersen (Socialdemokratiet)

Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Medlem af Plan- og Teknikudvalget


Kære Møn Naturforening
“Tak for jeres bidrag i udviklingen af vores kommune. 
Jeg lægger vægt på, at vores kommune udvikles økonomisk med god beskæftigelse på en bæredygtig og ansvarlig måde. Gør man det klogt, kan det godt kombineres, og jeg ser frem til, at I vil bidrage konstruktivt.”

Samt svar på foreningens anden mail:

Jeg har svaret i min mail af 24. august. Jeg kan desuden godt svare ja til alle tre spørgsmål, men for en samlet stillingtagen er der flere spørgsmål til afklaring end de tre, herunder infrastruktur, klima, bæredygtighed, samfundets samlede økonomiske, sociale, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige samt kulturelle hensyn, Dark Sky, Biosfære Møn, erhvervs-, landsbrugs- og handelsmæssige styrker lokalt og meget andet.
Møn skal fortsat være et levende samfund.

Bo Manderup Jensen (Venstre)

Næstformand for Udvalget for Klima og Miljø
Næstformand for Udvalget for Plan og Teknik

Kære Jørgen Marcussen.
Tak for din mail på vegne af Møn Naturforening.
Foreningen rejser en yderst relevant problemstilling om bæredygtig turisme som jeg er ganske enig i er vigtig. 
Jeg vil naturligvis tage jeres synspunkter med i diskussionen om en fremtidig, bæredygtig turisme i kommunen.
Med venlig hilsen

Samt svar på foreningens anden mail:

Tak for jeres henvendelse. Jeg har indsat mine svar i jeres mail nedenfor.

1. Er det vigtigt, at turismen er på lokalbefolkningens præmisser? Ja, naturligvis. Der skal være en balance så både lokalbefolkning og turister tilgodeses. Men, i sidste ende er det lokalbefolkningen og dermed borgerne, der bestemmer, hvilken turisme og hvor meget vi skal tillade.

2. Er der brug for cost benefit analyse af turismens faktiske betydning for kommunekassen? Ja

3. Skal vi passe på naturen, herunder overholde internationale beskyttelseshensyn til arter og levesteder? Naturligvis

Ann Busch, Alternativet

Medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse
Medlem af Udvalget for Klima og Miljø

Kære Margareta Jeres forventning om at vi svarer med en meget kort tidsfrist midt i budgetperioden vil formentlig ikke blive honoreret af ret mange travle politikere. Der er en ny turismeplan på vej, denne bliver udarbejdet af de berørte politikere i deres respektive udvalg, processen er gennemsigtig og vil løbende blive offentliggjort. Må jeg foreslå en firbenet skammel, den står dog mere solidt plantet og det fjerde ben må være demokrati hvor ikke de højest råbende bliver hørt først.Bedste hilsnerAnn

Eva Sommer-Madsen (Venstre)

Medlem af Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv
Medlem af Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Kære Margareta
Tak for jeres henvendelse.
Det er naturligvis bedst hvis alle ting kan spille sammen.
Jeg ved ikke helt hvad jeg skal svare, for der er jo allerede det store projekt Biosfære på Møn, og det udvikles i dialog. Jeg har da selvfølgelig forståelse for at Møn er blevet en enorm turist-succes, men det er jo også det alle har ønsket.
Dialog er den vej vi skal gå. Der er mange at tage hensyn til, turister, beboere og landbrugserhverv, – alle skal jo helt leve i fred og fordragelighed på Øen. Med venlig hilsen

Mikael Smed (Socialdemokratiet)

Borgmester

Formand for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Kære Margareta

Dejligt at I engagerer jer i udviklingen af turismen i Vordingborg Kommune. Jeg er helt enig i jeres betragtning om at økonomi, lokalbefolkning og natur, skal tages i betragtning, når vi udvikler turismen på Møn. Man kunne tilføje infrastruktur, investeringer, national lovgivning og meget andet. Så vi er enige om, at det er en kompleks størrelse og derfor også vanskeligt at svare fyldestgørende på. Derfor bliver de politiske pejlemærker vigtige.

Her kan jeg forsikre dig om, at vi arbejder seriøst med at balancere alle de forskellige hensyn på en bæredygtig måde. Det betyder, at vi er opmærksomme på, at tænke udviklingen inden for de rammer, der er givet af Møn UNESCO Biosfære, hvor der netop er fokus på balance mellem menneskets behov for at skabe vækst, jobs og udvikling på en måde, der tager hensyn til naturværdierne.

Vi har for nylig modtaget en rapport om Turismens Økonomiske Betydning i Vordingborg Kommune. Så vi har et ret godt blik over, hvad turismen betyder for beskæftigelse, omsætning og øget skattegrundlag. Det er tydeligt, at turismen er en væsentlig bidragsyder til at det også i fremtiden kan bo mennesker på Møn, som også tjener deres penge på øen.

Jeg har vedhæftet rapporten, så I kan læse med.