Uncategorized

Hjelm Feriecenter i Plan og Teknik

26/9 2021, sendt til Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse

Kære medlemmer af Kommunalbestyrelsen,

Vi vil med denne henvendelse gøre opmærksom på, at det lokalplanforslag til Hjelm Bugt Feriecenter, som Plan og Teknik udvalget skal behandle på onsdag (29/9) er i strid med kommuneplanen, da husene er alt for store. Rammen bør efter vores opfattelse desuden fjernes fra kommuneplanen, da den strider imod nationale interesser om planlægning i kystnærhedszonen. 

Vi anbefaler derfor, at Plan og Teknik udvalget stemmer imod administrationens indstilling om at sende forslaget i høring. 

Samtidig håber vi at bane vej for en ajourføring af kommunens turismestrategi, så den bliver ægte bæredygtig.  Bæredygtig udvikling kan sammenlignes med en skammel på tre ben: Lokalbefolkning, natur og økonomi. Som også er grundkonceptet i UNESCO Biosfære. Med Møn som Danmarks første Biosfæreområde har kommunen et særligt ansvar. 

Det er nødvendigt, at gøre op med det tankesæt, som Hjelmprojektet baserer sig på. 

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at den nu et år gamle Udviklingsplan for Sjælland og øerne, navnet til trods er en branchebestemt vision (turisme). Der var for eksempel hverken offentlig høring eller klagemuligheder.  Og at kommunens Bæredygtig turismestrategi fra april 2021, som baserer sig på ”Udviklingsplan …”, har et for ensidigt fokus. Processen er styret af en arbejdsgruppe bestående af Turistforeningen, Naturstyrelsen og kommunen. Arbejdsgruppens møder har ikke efterladt sig lovpligtige dagsordener eller referater. Det er naturligvis ikke demokrati. Den ensidige tilgang giver blinde vinkler til andre sektorer (natur, trafik, øvrigt erhverv inkl. landbrug, bosætning), og har bl.a. resulteret i meget omfattende borgerprotester i forbindelse med Hjelm Bugt projektet. 

Møn Naturforening har i henvendelse Rekreativ brug af Møn …” til myndigheder d. 19.7. 2021 – herunder Vordingborg Kommune – peget på konflikter mellem voksende rekreativ brug af Møns natur og lovbestemte beskyttelseshensyn. Vi venter stadig på kommunens svar.  

Ubesvaret er også vores to henvendelser om turismens økonomi til borgmester Mikael Smed i april og maj 2021, som vi har baseret på kommunens egne tal og rapporter. 

Heldigvis kan kommunen stadig nå at hanke op. Det vi efterspørger, er ægte lederskab. Rigtig planlægning, i overensstemmelse med Planlovens formål og i dialog med borgerne, med de folkevalgte politikere på kommandobroen. Vi vurderer, som mange andre, at Møn står ved en skillevej. 

Med venlig hilsen


På vegne af Møn Naturforening

Margareta Dahlström

Hans Sattrup