Uncategorized

Hjelm Bugt Feriecenter

For lidt af det videre forløb, læs her.

Debatindlæg i Sjællandske 9.7. 2021, Hjelm Bugt Venners formand Jesper Karup om det mærkelige og meget utrygge ved, at en af de mest kendte og berygtede advokater Karoly Nemeth ledsagede investor John Bengt Møller ved et meget hemmeligt møde d. 3. juni, hvor kommunen ifølge kommunen selv blot har udfærdiget et lille notat, men ikke noget egentlig referat. Hvad der blev sagt til mødet står derfor henne i det uvisse.

Opdatering 4.juli 2021: Igen 3. juni er der blevet afholdt lukket møde mellem investor og kommunen. Det har ikke efterladt sig mange spor i form af dokumenter, så processerne er til størstedelen skjulte for offentligheden. Forslaget blev herefter drøftet på et lukket “temamøde” forud for kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni. – Hvorfor dette hemmelighedskræmmeri, hvorfor var det ikke et punkt på KB-mødet, så behandlingen havde efterladt sig spor i referatet? Men nu er det nye forslag til projekt/ arkitekternes beskrivelse og visualisering i det mindste på Vordingborg Kommunes hjemmeside – efter pres fra Hjelm Bugts Venner!. Den er tilpasset det politiske ønske/aftale om, at den skal overholde kommuneplanens ramme om maks 200 ferielejligheder. Hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt, da kommunen jo i første omgang bare burde have holdt sig til hvad der står i kommuneplanen, og undladt at komme investors ønske om 500 enheder i møde. Investor har snildt tilpasset planerne så en del af ferieenhederne nu er hele 250 m2 store, med plads til 18 gæster.  Vi har optalt antal mulige sengepladser for de 6 boligtyper og ganget det med antallet af boliger af hver type. Ved fuld belægning kan det medføre noget i stil med 2400 overnattende gæster pr. døgn (?). Det er næppe  bæredygtigt i samfundsmæssig forstand med det tryk de mange feriegæster medfører.

I sommeren 2020 kom det frem, at en hemmelighedsfuld investor John Bengt Møller med sæde i Hellerup/Monaco, vil bygge et feriecenter med 500 lejligheder, ude på Lindegårdsvej ved Hjelm Bugt, på sydsiden af Møn. Dette i kompagniskab med ingen ringere end Peter Norvig, som i 2018 blev frakendt retten til at kalde sig ejendomsmægler. Vordingborg Kommune var fra start af positivt stemt for projektet. Borgmester Mikael Smed udtaler sig positivt, og her står kommunens udviklingsdirektør Jan Michelsen og gør reklame for projektet. Hjelm Feriecenter har givetvis været undervejs længe inden offentligheden fik kendskab til det. I den s.k. Udviklingsplan, som blev offentliggjort d. 31.8. indgår Feriecentret som et bærende element. I denne video udtaler Møn-Sydsjælland Turistforenings formand Nils Natorp – som også er direktør for Geo Center Møns Klint! – sig begejstret om Hjelm projektet. Det officielle navn for Hjelm Bugt projektet er, noget forvirrende, Møns Klint Feriepark.

Stor folkelig modstand

Trods at projektet således nyder kraftig medvind fra tonegivende aktører, har det fået en særdeles ublid medfart fra lokalsamfundet og naboerne. Foreningen Hjelm Bugts Venner er stiftet, med hjemmeside og Facebook. Samt plakater imod projektet, som er kommet op især omkring Hjelm Bugt og Lindegårdsvejen. Hjelm Bugts Venners underskriftsindsamling mod projektet har primo december 2020 fået over 1800 digitale og 300 fysiske underskrifter. Blandt modstanderne er lokale landmænd, som bl.a. frygter, at de ikke vil kunne komme frem på de smalle veje, når området myldrer af oplevelseshungrende feriegæster.

Plan- og Teknikudvalget

I Plan- og Teknikudvalgets første behandling, måtte udvalgsformand Michael Larsen ifølge Sjællandske tage “en lang, lang snak” med udvalgsmedlemmerne, for at der kunne opnås tilslutning til at man igangsatte planproces. Der indkom 39 høringssvar, alle imod projektet. Herunder Erhvervsstyrelsen, som fremhæver, at kommuneplanen kun tillader 200 ferielejligheder ved Hjelm Bugt. “Erhvervsstyrelsen vurderer, at planlægningen, som beskrevet i idéoplægget, er i strid med ovenstående nationale interesser. “ Sidenhen har politikerne muligvis fået begyndende kolde tæer. På udvalgsmødet d. 4.11. blev der besluttet, at “hver en sten skulle vendes”. Udvalget gik hermed imod administrationens indstilling, og bad om et overblik over “den eksisterende turismestrategi, turisme politisk redegørelse, Dark Sky redegørelse, VVM, strategi for bæredygtig turisme, strategi for infrastruktur mv.”, før man evt. går videre.

MøN’s holdning

Møn Naturforening mener, at store feriecentre som Hjelm og Sukkerfabrikken med Pælehuse ikke hører hjemme på Møn. Vi er i stedet fortalere for en bæredygtig udvikling i tråd med Biosfære, Dark Sky og FN’s verdensmål, hvor mange små lokale virksomheder byder på en varieret vifte af tilbud, med et lille aftryk på natur og lokalsamfund. Vi har indsendt dette høringssvar.

Hjelm 2, Hjelm 3, Hjelm 4….

Men selv om Hjelm lige nu er det, alle fokuserer på, så er det vigtigt at huske den overordnede diskussion om, hvad det er vi vil med Møn. Det forudsætter, at arbejdet med den bæredygtige turismestrategi ikke bliver gemt væk, og hastes igennem af en snæver kreds, bestående af en håndfuld kommunale embedsmænd i samarbejde med turismeinteressenter. Vi har kritiseret processen i en korrespondance med kommunen, hvor vi peger på en bredere inddragelse af offentligheden og lokalpolitikere som vejen frem. Samt at vi skubber de tunge beslutninger til efter Kommunalvalget 2021, og gør turisme og Møns fremtid til valgtema. Hvis processen, som der er lagt op til nu, bliver hastet igennem og kun klappet af med “Turistforeningens eget udvalg” i februar, så kan vi forudse, at andre for voldsomme projekter vil gentage sig, selv om det lykkes at forhindre lige præcist Hjelm Bugt Feriecentret.